POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA KRONIKA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


  ARCHIWUM  
Kategorie wydarzeń
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Biznesowe

Klubowe

Odbywające się online
 
 
  »  23-04-2021piątek - 24-04-2021sobota
Intertwining tradition with modernity - Japanese society of the 21st century
ZAPRASZA
"Dziś w Krakowie" - Portal Kraków Zaprasza
http://www.Krakow.zaprasza.eu
miejsce:
Wydarzenie online
23 kwietnia 2021, 10.00
24 kwietnia 2021, 18.00
BEZPŁATNE
ONLINE
» Wydarzenia inne
ENG/PL
"Intertwining tradition with modernity - Japanese society of the 21st century"
In Japan, you can easily see a strong attachment to traditions and centuries-old customs, which contrast with the highly developed country. It is the third-largest economy in the world, the owner of the most vending machines, a power without nuclear weapons, and the country with the longest life expectancy. Or is it an image created to present Japan as a tourist, distant paradise that can be "discovered"?
We could ask ourselves, what is Japan really like? Who are the Japanese? What challenges are they facing in the 21st century?
Now more than ever there is a need to analyze Japanese society from different perspectives to understand why it is coping better or worse with the problems of the modern world:
How is Japan dealing with the demographic challenges of the 21st century? Falling birth rates, an aging society, labor shortage, homelessness, discrimination against minority groups or gender, mental illness are problems that the government of many countries around the world will have to face.
How to modernize cities when they developed at different times and in different geographic regions and in different economic conditions?
Japan's political system is one of the most controversial areas of contemporary research, what are the challenges facing it?
What is the impact of nature on the country's society and culture? How will environmental challenges affect Japan's role in the 21st century?
The conference "Intertwining tradition with modernity - Japanese society of the 21st century" is an attempt to meet experts from various fields in order to trigger an interdisciplinary discussion on the role of tradition, Japanese society and the challenges it is facing. We hope that this meeting will be an opportunity to interact with scientists from around the world and initiate research cooperation in the future. The conference will start with a special presentation (museum probably)
The conference "Intertwining tradition with modernity - Japanese society of the 21st century" invites researchers, lecturers, teachers, artists, doctoral students and students for applications in various fields related to the subject of Japanese society.
The conference is organized by the Japanese Section of the Far East Student Association operating at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University in Krakow. The conference will be held via the Google Meets.
Along with the application, please send the completed application form.
Download https://drive.google.com/.../1RfmUsFOQZhN3I5CTINR.../view...
Email: tradition.modernity.dkn.japan@gmail.com
The conference language will be English.
Important dates!!:
Submission of abstract: 28 March 2021
Decision on acceptance / rejection: 1 April 2021
Conference: 23-24 April 2021
~~~~~~~~~~~~~~
“Tradycja przeplatana ze współczesnością - społeczeństwo japońskie XXI wieku”
W Japonii można bardzo łatwo zauważyć silne przywiązanie do tradycji i wielowiekowych obyczajów, które mocno kontrastują na tle wysoko rozwiniętego kraju. Japonia jest trzecią co do wielkości gospodarką świata, posiadaczem największej ilości automatów z napojami, potęgą bez broni atomowej czy państwem z najdłuższą oczekiwaną średnią życia. Czy jest to może obraz kreowany by przedstawić Japonię jako turystyczny, odległy raj, który można “odkryć”?
Związku z tym możemy sobie zadać pytanie, jaka jest Japonia tak naprawdę? Kim są Japończycy? Jakie wyzwania stoją przed nimi w XXI wieku?
Teraz bardziej niż kiedykolwiek pojawia się potrzeba przeanalizowania japońskiego społeczeństwa z różnych perspektyw, aby zrozumieć dlaczego radzi sobie lepiej lub gorzej z problemami współczesnego świata:
Jak Japonia mierzy się z wyzwaniami demograficznymi XXI wieku? Spadający wskaźników urodzeń, starzejące się społeczeństwo, niedobór siły roboczej, bezdomność, dyskryminacja grup mniejszościowych czy ze względu na płeć, choroby psychiczne, to problemy z którymi będzie musiał zmierzyć się rząd wielu państw na całym globie.
Jak modernizować miasta gdy rozwijały się w różnym czasie i w różnych regionach geograficznych oraz w różnych warunkach ekonomicznych?
System polityczny Japonii jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych obszarów współczesnych badań, jakie wyzwania przed nim stoją?
Jaki jest wpływ przyrody na społeczeństwo i kulturę kraju? Jaki wpływ będą miały wyzwania środowiskowe na rolę Japonii w XXI wieku?
Konferencja “Tradycja przeplatana ze współczesnością - społeczeństwo japońskie XXI wieku” to próba spotkania ekspertów z różnych dziedzin w celu wywołania interdyscyplinarnej dyskusji na temat roli tradycji, japońskiego społeczeństwa i wyzwań, z którymi się mierzy. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do interakcji z wybitnymi naukowcami z całego świata i zapoczątkowania współpracy badawczej w przyszłości. Konferencja rozpocznie się wykładem eksperckim.
Konferencja “Tradycja przeplatana ze współczesnością - społeczeństwo japońskie XXI wieku” zaprasza na prezentacje i referaty z różnych dziedzin związanych z tematyką japońskiego społeczeństwa: badaczy, wykładowców, nauczycieli, artystów, doktorantów oraz studentów do składania wniosków.
Konferencję organizuje Sekcja Japońska Dalekowschodniego Koła Naukowego działającego na Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konferencja odbędzie się poprzez platformę Google Meets.
Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Do pobrania https://drive.google.com/.../1RfmUsFOQZhN3I5CTINR.../view...
Email: tradition.modernity.dkn.japan@gmail.com
Językiem konferencji będzie język angielski.
Ważne daty!!:
Zgłoszenie streszczenia: 28.03.2021r.
Decyzja o przyjęciu / odrzuceniu: 1.04.2021r.
Konferencja: 23-24.04.2021r.

mat. Sekcja Japońska Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ
https://www.facebook.com/events/150477726925430/
Miejsce:
Wydarzenie online
Godz.
23 kwietnia 2021, 10.00
24 kwietnia 2021, 18.00
23-04-2021 piątek - 24-04-2021 sobota

 
 

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2021


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury